اخلاق و تربيت اسلامي

اخلاق و تربيت اسلامي

اخلاق و تربيت اسلامي

فرمت فایل : word

تعداد صفحه : 29

«دكتر افروز در مقاله‌اي تحت عنوان خانه و مدرسه و احياء پرورش مذهبي در كودكان» تأكيد مي‌نمايد كه معلمان و مربيان مدارس به مثابه الگوهاي مطلوب كودكان و نوجوانان زماني مي‌توانند توفيقات چشمگيري در پرورش يا تقويت احساس مذهبي و تبلور رفتارهاي ديني آنها داشته باشند كه شخصيت مذهبي ايشان براي دانش آموزان بسيار دوست داشتني و محبوب باشد زيرا آنها در اذهان دانش آموزان، مذهب، انديشه و رفتار مذهبي را بسيار زيبا، جالب، جاذب، شيرين و دوست داشتني جلوه گر نمايد.

با توجه به اهميت مسئله، شايسته است محققان كشور با شناسايي روشهاي كاربردي نسبت به گرايش جوانان و نوجوانان به دين و فرايض ديني چاره‌اي بيانديشند و راه‌هاي مطمئني شناسايي كرده و آنها را به انجام فرايض ديني سوق دهند، در نتيجه هم باعث نجات آنها در دنيا و آخرت مي‌شوند و هم موجب حفظ و گسترش تعاليم الهي گرديده و كشور را از توطئه دشمنان در امان نگه دارند.

مباحث :

مقدمه

بيان مسئله

ضرورت و اهميت مسئله

سئوالات تحقيق

فرضيه هاي تحقيق

تعريف متغيرهاي تحقيق

ابزار تحقيق

شيوه اجرا

نتيجه گيري

پيشنهادات

منابع